Read Me - Common Public License V1.0 - Copyright Notice(©)

Inherited Methods >>-Methods inherited from the Object class ().
>>-Methods inherited from the Collection class ().
>>-Methods inherited from the OrderedCollection class ().
new (Class Method)
>>-new-+----------------+--------------------------------------><
    |  +-,----+  |
    |  V   |  |
    +-(----size-+--)-+
of (Class Method)
>>-of-+----------------+---------------------------------------><
   |  +-,----+  |
   |  V   |  |
   +-(----item-+--)-+
[]
   +-,-----+
   V    |
>>-[---index-+-]-----------------------------------------------><
[]=
   +-,-----+
   V    |
>>-[---index-+-]=value-----------------------------------------><
allIndexes
>>-allIndexes--------------------------------------------------><
allItems
>>-allItems----------------------------------------------------><
append
>>-append(item)------------------------------------------------><
at
    +-,-----+
    V    |
>>-at(---index-+-)---------------------------------------------><
delete
      +-,-----+
      V    |
>>-delete(---index-+-)-----------------------------------------><
dimension
>>-dimension-+-----+-------------------------------------------><
       +-(n)-+
empty
>>-empty-------------------------------------------------------><
first
>>-first-------------------------------------------------------><
firstItem
>>-firstItem---------------------------------------------------><
hasIndex
       +-,-----+
       V    |
>>-hasIndex(---index-+-)---------------------------------------><
hasItem
>>-hasItem(item)-----------------------------------------------><
index
>>-index(item)-------------------------------------------------><
isEmpty
>>-isEmpty-----------------------------------------------------><
items
>>-items-------------------------------------------------------><
last
>>-last--------------------------------------------------------><
lastItem
>>-lastItem----------------------------------------------------><
makeArray
>>-makeArray---------------------------------------------------><
makeString
             +-,separator-+
        +-(LINE)--+------------+-+
>>-makeString(-+------------------------+-)--------------------><
        +-(CHAR)-----------------+
next
>>-next(index)-------------------------------------------------><
previous
>>-previous(index)---------------------------------------------><
put
      +--------+
      V    |
>>-put(item---,index-+-)---------------------------------------><
remove
      +-,-----+
      V    |
>>-remove(---index-+-)-----------------------------------------><
removeItem
>>-removeItem(item)--------------------------------------------><
section
>>-section(start-+--------+-)----------------------------------><
         +-,items-+
size
>>-size--------------------------------------------------------><
sort
>>-sort--------------------------------------------------------><
sortWith
>>-sortWith(comparator)----------------------------------------><
stableSort
>>-stableSort--------------------------------------------------><
stableSortWith
>>-stableSortWith(comparator)----------------------------------><
supplier
>>-supplier----------------------------------------------------><
toString
            +-,separator-+
       +-(LINE)--+------------+-+
>>-toString(-+------------------------+-)----------------------><
       +-(CHAR)-----------------+
Examples
         

Read Me - Common Public License V1.0 - Copyright Notice(©)